Privatlivspolitik

Davis Gallery, Contemporary Art

Som dataansvarlig er Davis Gallery, Contemporary Art forpligtet til at beskytte dine personlige data, når du indgår en kontrakt med os som privat leverandør eller privat kunde, eller når du bruger de andre tjenester, vi leverer. Vi bestræber os på at sikre, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine data. Vi behandler persondata i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.


1) Dataansvarlig

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Davis Galleri, Contemporary Art

Bredgade 69

DK – 1260 København K

CVR DK – 21623431

info@davisgallery.dk

+45 26216773


2) Hvornår indsamler vi persondata, og hvornår bruger vi dem?

Vi indsamler data i følgende situationer:

  1. Når private leverandører indgår kontrakter med os.
  2. Når private kunder opretter kontrakter med os eller på anden måde bruger de tjenester, vi leverer.

Når du som privat leverandør leverer produkter til os / sælger produkter gennem os, indsamler vi en række data for at sikre, at vi kan komme i kontakt med dig, når nogen udtrykker interesse for at købe et produkt, eller når vi af andre årsager har brug for at komme i kontakt med dig.

Vi indsamler data som dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. I nogle tilfælde beder vi også om din fødselsdato, CPR-nummer eller billed-ID. Disse data opbevares sikkert i vores kunde- og produktsystem.

Når du som privatkunde udtrykker interesse for at købe et produkt, deltage i et arrangement, modtage nyhedsbreve eller på anden måde bruge de tjenester, vi tilbyder, indsamler vi en række data for at sikre, at vi kan overvåge dit forhold til Davis Gallery, Contemporary Art, samt for at sikre, at vi kan overvåge dine køb.

Vi indsamler data, såsom dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, jobtitel, ansættelsessted, kunstneriske interesser, relationer til andre kunder og en historik over dine tidligere køb og/eller salg. Disse data opbevares sikkert i vores kunde- og produktsystem. Personoplysninger behandles og gemmes kun, når de er blevet delt frivilligt, f.eks. i forbindelse med et køb, deltagelse i en begivenhed, abonnement på vores nyhedsbrev, og når du kontakter os via telefon eller e-mail.

Bemærk, at du i nogle tilfælde er forpligtet til at dele personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, CPR-nummer eller billed-ID, da disse oplysninger kan være nødvendige for salg eller køb af et produkt. Vi vil ikke være i stand til at etablere en aftale om køb/salg af et produkt, hvis du nægter at dele disse data med os.


3) Til hvilke formål bruger vi persondata?

Vi bruger persondata til følgende formål:

  1. Til effektiv håndtering af køb/salg af produkter (f.eks. i forbindelse med fakturaer).
  2. Til at oprette en profil til dig i vores kunde- og produktsystem.

iii. For at vi effektivt kan kontakte dig (f.eks. i forbindelse med køb/salg af produkter / eller hvis en institution

institution (museum, udstillingshal etc.) skulle ønske at låne og udstille et kunstværk ejet af dig,

i denne situation vil vi ikke videregive oplysninger til tredjepart uden skriftligt samtykke fra dig).

  1. At svare effektivt på forespørgsler.
  2. For at sende dig vores nyhedsbrev, hvis du har bedt om at modtage det.
  3. At invitere dig til events og effektivt planlægge sådanne events.

vii. Til at tilbyde dig produkter og tjenester, du har anmodet om.

viii. Til markedsføringsformål.

ix. For at opfylde vores juridiske ansvar.


4) På hvilket grundlag behandler vi dine personlige data?

Vi behandler dine persondata som beskrevet ovenfor på følgende grundlag:

  1. Dit samtykke.
  2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig eller for at træffe foranstaltninger

anmodet om af dig forud for etableringen af en sådan aftale.

iii. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores juridiske ansvar.

  1. Behandlingen er nødvendig for at sikre, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge

legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver

beskyttelse af personoplysninger, går forud for denne forfølgelse af interesser, nemlig hvis den registrerede

er et barn. Forfølgelsen af legitime interesser drives af galleriet.


5) Har vi lov til at sende dig markedsføringsmateriale?

Vi vil gerne sende dig forskelligt markedsføringsmateriale, som vi mener kan være af interesse for dig. Vi vil kun sende dig markedsføringsmateriale, hvis du giver os tilladelse til det, og hvis du tidligere har valgt at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du altid fravælge det igen. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, beder vi dig om enten at afmelde dig direkte via vores nyhedsbrev eller sende os en e-mail på info@davisgallery.dk.


6) Hvornår videregiver vi dine persondata?

Vi forbeholder os ret til at videregive dine personoplysninger under visse omstændigheder. Dine personoplysninger kan blive videregivet til: (i) leverandører, som vi samarbejder med for at kunne levere de tjenester, der er relateret til din tilknytning til Davis Gallery, Contemporary Art (herunder serviceleverandører, såsom marketing-, service- og supportteams; (ii) andre tredjeparter i forbindelse med køb/salg af produkter, invitationer til kunstmesser eller andre gallerirelaterede begivenheder, udlån af kunstværker; eller (iii) juridiske organer, hvis dette er påkrævet ved lov. Dine data vil kun blive videregivet i det omfang og til de parter, der er nødvendige for at levere den ønskede service, f.eks. i forbindelse med oprettelse af en kundeprofil i kunde- og produktsystemet.


7) Hvor længe gemmer vi dine personlige data?

Davis Gallery, Contemporary Art opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at levere de ønskede ydelser, for at opfylde et berettiget formål (som at overvåge dig som privat leverandør eller kunde i vores kunde- og produktsystem), eller for at opfylde kravene i gældende lovgivning. Vi fjerner personoplysninger løbende og sletter data, der har tjent det formål, som de blev gemt til.


8) Cookies

På vores hjemmeside bruger vi Google Analytics til at indsamle brugerrelateret statistik. Dette er anonymt, og der registreres ingen personlige data. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger Google Analytics, når du besøger vores hjemmeside, bedes du justere dine internetbrowserindstillinger til at afvise cookies eller fravælge det ved at bruge følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


9) Hvad er dine rettigheder?

Hvis du ønsker adgang til de personoplysninger, vi behandler hos Davis Gallery, Contemporary Art, kan du anmode om dette ved at kontakte os på info@davisgallery.dk eller +45 26216773.

Du forbeholder dig ret til at få adgang til de af dine personoplysninger, som vi behandler. Skulle det vise sig, at disse data er forkerte eller vildledende, forbeholder du dig ret til at anmode om, at vi ændrer, blokerer eller sletter disse data. Desuden kan du altid frit protestere mod yderligere behandling af dine personlige data samt begrænse yderligere behandling af disse. Hvis behandlingen af dine personlige data er baseret på dit samtykke, forbeholder du dig retten til at tilbagekalde dette samtykke. Denne tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der fandt sted, før dit samtykke blev tilbagekaldt.

Du forbeholder dig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dette styrende organ på Datatilsynets hjemmeside, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis dine personoplysninger anvendes til markedsføringsformål, forbeholder du dig også ret til at protestere mod yderligere behandling af dine personoplysninger til disse formål, herunder protest mod profilering i forbindelse med direkte markedsføring.


10) Hvad sker der, når vi ændrer vores privatlivspolitik?

Vi opdaterer regelmæssigt denne privatlivspolitik for at sikre, at den fortsat giver de mest nøjagtige oplysninger, samt for at sikre, at den er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at denne fortrolighedspolitik vil blive ændret og opdateret regelmæssigt. Hvis fortrolighedspolitikken ændres væsentligt, vil du blive underrettet via e-mail. Den aktuelle version af denne fortrolighedspolitik er tilgængelig på www.davisgallery.dk


11) Har du spørgsmål?

Du er mere end velkommen til at kontakte os med spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik eller dine personlige data, som vi opbevarer og behandler:

Davis Gallery, Contemporary Art, Bredgade 69, DK – 1260 København K, info@davisgallery.dk, +4526216773

Denne privatlivspolitik er senest revideret den 07.07.2023.